PrEP - pracownicy medyczni

 • Szanowni Państwo,
  Prosimy poświęcić kilka minut na wypełnienie poniższej anonimowej ankiety.
  Ankieta ma zbadać postawy, opinie i możliwości w zakresie profilaktyki przedekspozycyjnej (PrEP) HIV wśród lekarzy, pielęgniarek, innych pracowników medycznych, a także członków organizacji pozarządowych (NGO) jako podmiotów oferujących i organizujących PrEP. Podobne badanie będzie przeprowadzone wśród pacjentów i NGO jako odbiorców PrEP.
  Dziękujemy za udział w badaniu.
 • 1. Pana/i wiek: [lata] *

  Proszę podać liczbę całkowitą.
  q
 • 2. Pana/i płeć: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 3. Pana/i orientacja seksualna: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 4. Pana/i zawód: *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 5. Czy obecnie jest Pan/i w związku (formalnym lub nieformalnym)? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 6. Jaki jest Pana/i stosunek do PrEP? *

  Proszę zaznaczyć odpowiedź na poniższej skali, gdzie 0 oznacza zupełny brak akceptacji, a 10 pełną akceptację.

  brak akceptacji

  pełna akceptacja

 • 7. Czy kiedykolwiek zaproponował/a Pan/i PrEP jakiemuś pacjentowi lub ją prowadził/a? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 8. Czy uważa Pan/Pani, że posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia PrEP? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 9. Czy gdyby powstały wyspecjalizowane ośrodki PrEP/STD, miałby/miałaby Pan/Pani czas i ochotę w nich pracować jako lekarz lub innego rodzaju doradca? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 10. Czy widzi Pan/i możliwość prowadzenia PrEP w przychodni, w której obecnie Pan pracuje? *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 11. Jaka cena [PLN, zł] Pana/Pani zdaniem za 30 tabl. TDF/FTC byłaby akceptowalna dla pacjentów? *

  q
 • 12. Jaki jest Pana/i stosunek do homoseksualizmu? *

  Proszę zaznaczyć odpowiedź na poniższej skali, gdzie 0 oznacza zupełny brak akceptacji i emocje negatywne, a 10 pełną akceptację i emocje pozytywne.

  brak akceptacji/emocje negatywne

  pełna akceptacja/emocje pozytywne

 • 13. Czy brak ujednoliconego druku zgody dla pacjenta wyjaśniającego skrótowo zasady PrEP, stanowi dla Pana/Pani istotne utrudnienie w rozpoczęciu prowadzenia PrEP? *

  Proszę zaznaczyć odpowiedź na poniższej skali, gdzie 0 oznacza zupełny brak utrudnienia, a 10 poważne utrudnienie.

  brak utrudnienia

  poważne utrudnienie

 • 14. Na ile swobodnie, w swojej ocenie, porusza Pan/i z pacjentami temat życia seksualnego i ryzykownych zachowań? *

  Proszę zaznaczyć odpowiedź na poniższej skali, gdzie 0 oznacza zupełny brak swobody, a 10 pełną swobodę.

  brak swobody

  pełna swoboda

Ładowanie
Ładowanie...